Základní škola Broumy

Informace pro rodiče žáků 9. třídy

Na konci prvního pololetí 31. ledna 2019 žáci 9. třídy a zájemci o studium osmiletého gymnázia z 5. třídy obdrží tyto dokumenty:

  1. výpis vysvědčení za 1. pololetí
  2. dvě přihlášky – s vyplněným osobními údaji a prospěchem
  3. zápisový lístek
  4. potvrzení pro zákonné zástupce o přijetí přihlášek a zápisového lístku (neprodleně zák. zástupci podepíší a vrátí p. uč. Frýbertové)

Informace k přijímacímu řízení:
přijímací řízení_termíny jednotné zkoušky_2019
http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2018-1404035422.html
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY

Alena Nováková – pověřenec pro ochranu osobních údajů

ID datové schránky: hgp8jnc

311 585 107 – škola, ŠD 1. oddělení p. Prouzová, ŠJ p. Hrdličková
702 157 538 – ŠD 2. oddělení  p. Barochová
číslo bankovního i inkasního účtu: 1301526684/0600
Partneři školy:
© 2008 - 2019 Základní škola Broumy