Základní škola Broumy

Informace pro rodiče žáků 9. třídy

Na konci prvního pololetí 31. ledna 2017 žáci 9. třídy a zájemci o studium osmiletého gymnázia z 5. třídy obdrží tyto dokumenty:

  1. výpis vysvědčení za 1. pololetí
  2. dvě přihlášky – s vyplněným osobními údaji a prospěchem
  3. zápisový lístek
  4. potvrzení pro zákonné zástupce o přijetí přihlášek a zápisového lístku (neprodleně zák. zástupci podepíší a vrátí p. uč. Frýbertové)

Informace k přijímacímu řízení:

MŠMT: informace_o_prij-rizeni_2016_2017_kap-5-1_spoi_
CERMAT: jp17-info-pro-zs

Kontakt
Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY
311 585 107 – škola, ŠD 1. oddělení (1. třída), ŠJ
702 157 538 – ŠD 2. oddělení (2. a 3. třída) p. Barochová
608 922 499 – ŠJ, p. Skleničková
Partneři školy:
© 2008 - 2017 Základní škola Broumy