Základní škola Broumy

Projekt EU

 Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Šablony pro MŠ a ZŠ I

   Od 1. září 2017 probíhá v naší škole realizace projektu „Učíme se společně“. Tento projekt je realizován z finančních prostředků OP VVV – tzv. Šablony pro MŠ a ZŠ I a je spolufinancován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků všech žáků v klíčových kompetencích a zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu.

V rámci tohoto projektu byla zavedena pozice školního asistenta v základní škole a školního asistenta v mateřské škole. Během dvouleté realizace se budou vzdělávat pedagogičtí pracovníci v základní i v mateřské škole. Vzdělávat se budou v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnost a inkluze. Pedagogičtí pracovníci v mateřské škole se budou navíc vzdělávat v oblasti prevence logopedických vad a práce s dvouletými dětmi. Od září probíhá v základní škole realizace čtenářského klubu, do kterého se mohly děti přihlásit a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Konec projektu je naplánován na 31. 8. 2019.

Kontakt

 

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY

Alena Nováková – pověřenec pro ochranu osobních údajů

ID datové schránky: hgp8jnc

311 585 107 – škola, ŠD 1. oddělení (1. třída), ŠJ
702 157 538 – ŠD 2. oddělení (2. a 3. třída) p. Barochová
číslo bankovního i inkasního účtu: 1301526684/0600
Partneři školy:
© 2008 - 2019 Základní škola Broumy