Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště  poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. K hlavním cílům ŠPP patří vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjetky školy, zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a následná koordinace služeb s ostatními poradenskými zařízeními.

Výchovný poradce: Milena Frýbertová
Speciální pedagog: Mgr. Markéta Čermáková
Školní metodik prevence rizikového chování: Mgr. Iva Šimurdová
Asistent pedagoga: Bc. Petra Krubová

Konzultační hodiny kdykoliv dle předchozí domluvy osobně nebo telefonicky na telefonním čísle: 311 585 107

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242
267 42 BROUMY

Alena Nováková – pověřenec pro ochranu osobních údajů

311 585 107 – škola, ŠD 1. oddělení (1. třída), ŠJ
702 157 538 – ŠD 2. oddělení (2. a 3. třída) p. Barochová
608 922 499 – ŠJ, p. Skleničková
Partneři školy:
© 2008 - 2018 Základní škola Broumy